Vorige pagina
Welkom op de website van AC Essent Regio Zwolle
 
Belangerijke TIP (windows)
Het is mogelijk dat u steeds de oude website te zien krijgt en niet een eventuele (nieuwe) gewijzigde website. Dit komt omdat uw browser soms gebruik maakt van de oude reeds opgeslagen gegevens van vorige bezoeken aan deze website.
Druk nu even tegelijk op de CTRL toets en de F5 toets en de nieuwste gegevens worden zichtbaar.
U vernieuwt hiermede uw browser en maakt de meest recente website weer zichtbaar.
SSEN (Stichting Senioren Essent Noord) voor de postactieve medewerkers

Onder de SSEN vallen de voormalige "PV" regio's (10 in totaal) met per regio meestal een activiteitencommissie en een commissie die het Lief & Leed gebeuren behartigt.
Indien U als oud-medewerker of actief medewerker deelnemer wilt worden van de activiteitencommissie, dient er een bijdrage van € 18,00 betaald te worden.
Door de oud-medewerker dient een machtiging voor automatische afschrijving van  € 18,00 aan de penningmeester van
de SSEN te worden verstrekt.
De activiteitencommissies ontvangen alleen voor de betalende deelnemers een subsidie van Essent.

De meeste activiteiten zijn toegankelijk voor zowel de postactieve medewerkers én de actieve medewerkers die zich als betalend deelnemer hebben ingeschreven.Hoe met het Lief & Leed gebeuren wordt omgegaan is afhankelijk van de invulling van de desbetreffende regio.
Zwolle gaat hier ruim mee om en biedt iedereen die een "kroon"verjaardag of een huwelijksjubileum viert, een bloemetje of een kadootje aan; meestal in ruil voor een kopje koffie voor de bezoekende oud-collega van de seniorencommissie.
Het "leed" wordt ook niet vergeten; indien bekend is dat er een overlijden heeft plaatsgevonden of bij ziekte,
wordt hier door de seniorencommissie bij stilgestaan middels een kaart of bloemetje of bij overlijden vaak een aanwezigheid bij de uitvaart.
Voor Lief & Leed en ontspanningsactiviteiten verleent Essent een subsidie.
Deelname aan het Lief & Leed gebeuren is voor de postactieve Essent medewerker kosteloos.