SSEN (Stichting Senioren Essent Noord) voor de postactieve medewerkers en
SPEN (Stichting Personeelsactiviteiten Essent Noord) voor de actieve medewerkers; deze zijn ontstaan uit de voormalige personeelsverenigingen van Essent Noord.

Onder de SSEN vallen de voormalige "PV" regio's (10 in totaal) met per regio meestal een activiteitencommissie; een commissie die een jaarlijkse reŁnie organiseert en een commissie die het Lief & Leed gebeuren behartigt.
Onder de SPEN resorteren tevens deze regio's, maar alleen met activiteiten-commissies.
Indien U als oud-medewerker of actief medewerker deelnemer wilt worden van de activiteitencommissie, dient er een bijdrage van Ä 18,00 betaald te worden.
Door de oud-medewerker dient een machtiging voor automatische afschrijving van  Ä 18,00 aan de penningmeester van
de SSEN te worden verstrekt.

Voor de deelnemer in actieve dienst wordt er jaarlijks een bedrag van Ä 18,00 op het salaris ingehouden.
De toegang tot een reŁnie of deelname aan het Lief & Leed gebeuren is voor de postactieve medewerker kosteloos.
Voor de reŁnie krijgt elke gepensioneerde jaarlijks automatisch een uitnodiging.

Hoe met het Lief & Leed gebeuren wordt omgegaan is afhankelijk van de invulling van de desbetreffende regio.
Zwolle gaat hier ruim mee om en biedt iedereen die een "kroon"verjaardag of een huwelijksjubileum viert, een bloemetje of een kadobon aan; meestal in ruil voor een kopje koffie voor de bezoekende oud-collega van de seniorencommissie.
Het "leed" wordt ook niet vergeten; indien bekend is dat er een overlijden heeft plaatsgevonden of bij ziekte,
wordt hier door de seniorencommissie bij stilgestaan middels een kaart of bloemetje.
Voor al deze Lief & Leed, ReŁnie en ontspanningsactiviteiten verleent Essent een subsidie.

De activiteitencommissies ontvangen echter alleen voor de betalende deelnemers een subsidie van Essent.
De activiteitencommissies van de SSEN en SPEN werken nauw samen.

De meeste activiteiten zijn toegankelijk voor zowel de postactieve medewerkers ťn de actieve medewerkers.
Enkele activiteiten (zoals de gezinsdag, het sinterklaasfeest e.d.) zijn specifiek geŽnt op de "actieven" en zijn in principe niet toegankelijk voor "senioren".
 
Vorige pagina
Welkom op de website van AC Essent Regio Zwolle