Vorige pagina
 
Overzicht foto-reportages
Copyright © 2010 by
"Activiteitencie Zwolle"


 

U kunt op de (vergrootte) foto via het pijltje aan de rechter-of linkerkant van deze foto doorscrollen naar de volgende of vorige foto, enz.

In het kader van de nieuwe wet op de privacy verwijzen we u naar onderstaande publicatie.
Activiteiten 2019/2020
Zoals u wellicht uit de media weet, is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Uiteraard geldt dit ook voor Stichting Senioren Essent Noord (SSEN), waar uw persoonsgegevens zijn ondergebracht.
Bij reizen of andere activiteiten van de AC worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze foto’s kunt u terugzien op onze website: www.ssen-spenzwolle.nl/fotoalbum. Soms worden er verhaaltjes geschreven.
Nu verbiedt de Europese AVG, dat mensen te pas en te onpas worden gefotografeerd of iets dergelijks, zonder uitdrukkelijke toestemming van de gefotografeerde persoon.
Omdat wij met u, onze AC-deelnemer, reizen maken, hetzij een meerdaagse reis dan wel een dagreis, is het leuk, dat wij foto’s maken. Ook u vindt het vast niet erg, dat onze foto’s worden gepubliceerd. U kunt deze - zo u dat wilt - gewoon downloaden en aan uw eigen foto-album toevoegen. Anderzijds vertonen wij de foto’s ook tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomsten.
Het bestuur wil echter op de oude voet doorgaan met het vastleggen van onze uitstapjes. Heeft u er bezwaar tegen, dat u wordt gefotografeerd, stap op de fotograaf af en vertel dat u dit niet wilt. Hij of zij zal hier dan rekening mee houden.
Ter geruststelling: onze foto’s worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt, noch verkocht!!