Vorige pagina
 
Belangerijke TIP (windows)
Het is mogelijk dat u steeds de oude website te zien krijgt en niet een eventuele (nieuwe) gewijzigde website. Dit komt omdat uw browser soms gebruik maakt van de oude reeds opgeslagen gegevens van vorige bezoeken aan deze website. Indien u een pagina tegen komt, waarvan u denkt dat het de oude gegevens nog zijn, drukt u even op de CTRL toets en terwijl u deze ingedrukt houdt, ook even op de F5 toets en de nieuwste gegevens worden zichtbaar. (voor windows)
U vernieuwt hiermede uw browser en maakt de meest recente website weer zichtbaar.
Een 2e mogelijkheid is om uw "browsergeschiedenis" helemaal te wissen.
SSEN (Stichting Senioren Essent Noord) voor de postactieve medewerkers

Onder de SSEN vallen de voormalige "PV" regio's (11 in totaal) met per regio meestal een activiteitencommissie en een commissie die het Lief & Leed gebeuren behartigt.
Indien U als oud-medewerker of actief medewerker deelnemer wilt worden van de activiteitencommissie, dient er een bijdrage van € 18,00 betaald te worden.
Door de oud-medewerker moet er een machtiging voor automatische afschrijving van  € 18,00 aan de penningmeester van
de SSEN worden verstrekt.
De activiteitencommissies ontvangen alleen voor deze betalende deelnemers een subsidie van Essent.

Nieuwe informatie van de lief en leed commissie Regio Zwolle.

(klik op bovenstaande regel of links op "Lief en Leed" voor meer informatie)
Algemene informatie van de activiteitencommissie Regio Zwolle.


<>
 
we zullen u ivm het CoronaVirus regelmatig proberen te informeren over de geplande activiteiten.
Het is vandaag:
Het bestuur van de AC Regio Zwolle heeft op haar laatste vergadering
t.w. op 2 juni 2020 besloten tot 31 december 2020 ALLE activiteiten i.v.m. de Corona crisis af te lasten.

De onzekerheid hoe het virus zich zal gedragen en of onze mensen ondanks dat het misschien op aangepaste vorm zou mogen nog zin of interesse hebben om ergens aan mee te doen, heeft ons dit doen besluiten.