Vorige pagina
Klik hier voor een digitaal inschrijfformulier activiteiten(webformulier)
                                                                  
 
Wilt u wel rekening houden met de uiterste inzendtermijn- zie onder sluitingsdatum
Overige informatie vindt u in de (nieuwste) mailing
Adres: Activiteitencommissie Regio Zwolle
Secretariaat de heer G.A van Elburg, telefoon 038-4446929
Hemsterhuislaan 93,  8024 DX  Zwolle
E-mailadres secretariaat activiteitencommissie:  
aczwolle@ssen-spenzwolle.nl
Website: 
www.ssen-spenzwolle.nl
Inkoopvereniging Over de IJssel: G.A. van Elburg.
E-mailadres Gosse van Elburg: 
gossevanelburg@ssen-spenzwolle.nl
RABO-Bankrekening:  N15RABO0105400955
ING Rekening:  NL75 INGB 0007227886
De manier van inschrijven is vernieuwd, verbeterd en vereenvoudigd; klik op de onderstreepte regel hieronder......
Natuurlijk kunt u ook nog steeds inschrijven middels een papieren strook, die u achteraan de mailing vindt.
We hebben besloten om u niet steeds weer bij het inschrijven van een activiteit "lastig" te vallen met een "incassoformulier". Vandaar de mogelijkheid om hier een nieuwe doorlopende incasso (alleen voor inschrijvingen activiteiten) te printen en te ondertekenen.
Wilt u dit formulier opsturen naar bovenstaand adres van G.A. van Elburg.
Copyright 2010 by
"Seniorencie Zwolle"

 
 
 
 
Indien u nog geen SEPA machtigingsformulier heeft ingeleverd om de eigen bijdragen van de activiteiten automatisch te laten incasseren, doe dit dan alsnog.
Hier kunt u het machtigingsformulier opvragen en printen.