Samen uit, Samen thuis...........
Meer informatie...........

Bij verhuizing of overlijden ontvangen wij graag een berichtje, onder vermelding van
naam, adres en woonplaats.
Dit kan via het volgende email-adres :
aczwolle@ssen-spenzwolle.nl
Bij niet afmelding of afmelding van een activiteit op het laatste moment kunnen de door ons gemaakte kosten in rekening worden gebracht. 
Afmelding kan bij het secretariaat (zie bovenstaand email-adres) of via de telefoonnummer 06-21588828.
Op de dag van de activiteit zijn wij tevens bereikbaar via het 06 nummer van het bestuurslid vermeld in de mailing, die met de leiding van
deze activiteit is belast.
Een activiteit is alleen toegankelijk voor het AC-lid en 1 introducé(e), tenzij anders vermeld.
Soms geldt per activiteit  een maximum of minimum van het aantal inschrijvingen. 
Bij overschrijding van het maximum aantal inschrijvingen volgt loting.

Indien gesproken wordt over een gezinslid, wordt hieronder verstaan het AC-lid met inwonende huisgenoten.

Tot zover de introductie van de activiteitencommissie Regio Zwolle en misschien tot ziens op één van onze activiteiten.
         
Informatie van de activiteitencommissie Regio Zwolle.

 
De activiteitencommissie Regio Zwolle organiseert voor de Actieven en Postactieven het gehele jaar veschillende activiteiten zoals:
Dagreizen/excursies
Sport en Spel activiteiten (zoals kaarten/darten/Pitch en Putt/spelavonden etc.
Meerdaagse bus/vliegreizen
Meerdaagse fietsreizen
Feestavonden
Bezoek theater/musical/concerten
Creatieve activiteiten (zoals kerststukjes maken)
Nieuwjaarsbijeenkomst

Zoals eerder vermeld, dient u zich wel eerst aan te melden als (betalend)  deelnemer (€ 18,00 per jaar) om deel te kunnen nemen aan activiteiten.
Aanmeldingsformulier
Vorige pagina
Copyright © 2010 by
"Seniorencie Zwolle"

U kunt zich ook voor een activiteit opgeven middels een digitaal invulformulier.(klik op deze regel)

jobs
In verband met de wet op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  het volgende:

Uw persoonlijke gegevens zullen voor geen enkel ander doeleind gebruikt worden, dan alleen voor wat betreft de activiteiten van de ACZwolle.
Gemaakte foto’s tijdens een activiteit zullen eventueel  alleen op onze website en tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst gepubliceerd worden.

Indien u bezwaar heeft tegen bovenstaande, dient u dit even aan te geven op ons contactformulier.