Samen uit, Samen thuis...........
Copyright 2010 by
"Seniorencie Zwolle"

Informatie Lief & Leed
Informatie van de lief en leed commissie Essent Regio Zwolle.

 
25 jaar Zilveren Bruiloft
40 jaar Smaragden bruiloft
50 jaar Gouden bruiloft
60 jaar Diamanten Bruiloft
70 jaar Platina Bruiloft
75 jaar Albasten bruiloft
80 jaar Eiken bruiloft
Vorige pagina
Hoe met het Lief & Leed gebeuren wordt omgegaan is afhankelijk van de invulling van de desbetreffende regio.
Zwolle gaat hier ruim mee om en biedt iedereen die een "kroon"verjaardag of een huwelijksjubileum viert, een bloemetje of een kadootje aan; meestal in ruil voor een kopje koffie voor de bezoekende oud-collega van de seniorencommissie.
Het "leed" wordt ook niet vergeten; indien bekend is dat er een overlijden heeft plaatsgevonden of bij ziekte,
wordt hier door de seniorencommissie bij stilgestaan middels een kaart of bloemetje/presentje  of bij overlijden
vaak een aanwezigheid bij de uitvaart.
Voor Lief & Leed en ontspanningsactiviteiten verleent Essent een subsidie.
Deelname aan het Lief & Leed gebeuren is voor de postactieve Essent medewerker kosteloos.
Er is ten behoeve van het Lief en Leed in Zwolle een aparte commissie opgericht t.w.:
Voorzitter:                                           M.L. Borkent, Barinkstraat 1, 7416 SK Deventer 0570 - 65 22 96
Secretariaat en Ledenadministratie:  Mw. G.S.M. van der Vegt, Wade 24, 8043 LS Zwolle 038 - 466 13 64
Penningmeester:                               J.J. Snel, Peter Mulderstraat 15, 7437 VW Bathmen 0570 - 54 21 66
Leden:                                                E.J.A.B. Bleumer, Dijkzicht 63, 8131 CK Wijhe 0570 - 52 18 60
                                                           R. Eikema, De Meent 15, 8061 BT Hasselt 038 - 477 22 16
                                                           G.J.C. Evers, Seelandstraat 4, 7441 DP Nijverdal 0548 - 61 67 78
                                                           Mw. M. Rigterink, Westeinder 1, 8032 CW Zwolle 038 - 454 34 19
                                                           A.J. de Roos, Zr. V.d. Kolkstraat 2, 8017 HV Zwolle 038 - 465 24 26
                                                           J. Volkers, Citroenvlinder 51, 8016 HZ Zwolle 038 - 422 77 00
                                                           A. Willemsen, Weidelaan 59, 8103 EW Raalte 0572 - 35 21 70
                                                           W. Mensink, Burg van Vleutenlaan 17c, 8276 AK  Zalk  03.8-4660307
Website: www.ssen-spenzwolle.nl
E-mail: senioren@ssen-spenzwolle.nl
Heeft u vragen, mail deze of stel zeaan ons secretariaat, Mw. G.S.M. van der Vegt
telefoon: 038 - 466 13 64 of mobiel: 06 - 24 59 21 92
Stuur het secretariaat ook berichten van overlijden of verhuizing
ActiviteitenCommissie Regio Zwolle
Bent u geen deelnemer van de “ActiviteitenCommissie Regio Zwolle” en u wilt dit wel worden, neem dan
contact op met het secretariaat van de AC, telefoon: 038 - 444 69 29,
of via de e-mail: aczwolle@ssen-spenzwolle.nl.
Betalende deelnemers, die € 18,00 per jaar contributie betalen, krijgen automatisch bericht van
geplande activiteiten. Heeft u e-mail, laat ons dit weten, zodat u de mailing via uw e-mail adres kunt ontvangen.
Heeft u opmerkingen, suggesties of anderszins, u kunt zich altijd wenden tot één van de commissieleden of mailen
naar: aczwolle@ssen-spenzwolle.nl


Sociaal fonds Essent
Schriftelijk: Stichting Sociaal Fonds Essent, Postbus 948, 4600 AX Bergen op Zoom
Telefonisch (alleen voor spoedeisende vragen): 06 - 236 520 26
Website: www.sociaalfondsessent.nl
E-mail: info@sociaalfondsessent.nl
Al 30 jaar lang verzorgt een aparte commissie voor Essent het Lief & Leed gebeuren.

Iedereen die bij Essent of diens voorgangers  gepensioneerd is, ontvangt bij elk kroonjaar (om de 5 jaar vanaf zijn of haar 60 ste)  een telefoontje van een commissielid of hij of zij met een bezoekje van enkele (meestel voor de betrokkene bekende) commissieleden vereerd willen worden.
In "ruil" voor een kopje thee of koffie zullen de commissieleden u verrassen met een presentje of een bloemetje.

Een zelfde telefoontje kunt u verwachten bij een huwelijksjubileum van een:
Informatie van activiteitencommissie Regio Zwolle.

Wilt u alle wijzigingen betreffende huwelijksdata/overlijden/verhuizingen  enz. doorgeven aan senioren@ssen-spenzwolle.nl
ESSENT is NIET meer bereikbaar voor vragen.
De administratie van de seniorenbestanden in Noord zijn door Essent overgedragen aan de SSEN.
Contact opnemen met Essent kan dus niet meer!!
Gelieve alle berichten van overlijden/verhuizing/huwelijksdata enz. te sturen aan Mw. G.S.M. van der Vegt.
e-mail:gepensioneerden@ssen-info.nl  secretariaat van de SeniorenCommissie Essent Regio Zwolle.(Lief & Leed)

Ook bij het Lief en Leed gebeuren is de Corona-virus niet weggebleven.
Hierdoor hebben wij besloten de huisbezoeken tijdelijk op te schorten tot nader bericht.
We zullen u tijdig op de hoogte houden over de verdere gang van zaken.


Nieuw: